V nastajanju Evidenca stavbnih zemljišč

datum: 07.06.2022
kategorija: Novice

V teku je Javna razgrnitev predloga evidence stavbnih zemljišč. Gre za uradno evidenco, ki jo predpisuje zakonodaja ter vsebuje podatke o pozidanih in nepozidanih stavbnih zemljiščih. Javna razgrnitev predloga evidence stavbnih zemljišč bo potekala do 15. julija 2022, vabljeni k sodelovanju.

Z novim prostorskim zakonom je v uporabo dana tudi nova metodologija za urejanje evidence stavbnih zemljišč. Ta je namenjena ugotavljanju dejanskega stanja v prostoru, načrtovanju namenske rabe prostora, komunalne opreme, izvajanju ukrepov zemljišče politike, vrednotenju in evidentiranju gradbene parcele. Vsebuje tako podatke o zazidanih, kot nezazidanih zemljiščih ter podatke o razvojnih stopnjah nezazidanih zemljišč. Evidenca bo zagotovo omogočala bistveno boljši pregled nad prostorom, na tej podlagi pa bo tako lažje načrtovati razvoj.

Predlog evidence stavbnih zemljišč je javno razgrnjen v sklopu Geografskega informacijskega sistema iObčina, do koder lahko dostopate iz občinskega spletišča, kjer je ob objavi na voljo tudi obrazec za podajo pripomb in predlogov. Če nimate možnosti dostopa do spleta, si lahko predlog evidence v okviru javne razgrnitve ogledate v sprejemni pisarni oddelka za prostor na Gregorčičevi ulici 20 (pritličje stare občine), v času uradnih ur. 

Občanke in občani lahko na predpisanem obrazcu podajate pripombe do vključno 15. julija 2022. Stališča do pripomb bo nato najprej obravnaval Občinski svet Občine Ajdovščina na eni od jesenskih sej, nato pa bodo pisno, po pošti, odgovore dobili tudi lastniki parcel, ki so sodelovali s predlogi, pobudami in vprašanji.