Izbran je izvajalec za gradnjo krožišča na Colu

datum: 20.05.2022
kategorija: Novice

Investicija izgradnje krožišča na Colu poteka pod okriljem Direkcije RS za infrastrukturo. V sklopu projekta je predvidena gradnja krožnega križišča, urejene bodo tudi površine za pešce, celovito bo prenovljena cestna razsvetljava in pripadajoča komunalna infrastruktura. Dela bo izvajalo podjetje Kolektor.

Krožišče na Colu Novo krožno križišče, ki bo zgrajeno na Colu, bo pripomoglo k večji prometni varnosti, boljši pretočnosti prometa in v veliki meri tudi k lažjemu priključevanju s stranskih smeri na regionalno cesto. V investiciji je predvidena rekonstrukcija križišča v štirikrako krožišče, poleg tega pa bodo urejene tudi površine za pešce, cestna razsvetljava ter vsa pripadajoča komunalna infrastruktura.  Prejšnji mesec je bil izbran izvajalec del – podjetje Kolektor, investicijo vodi Direkcija RS za infrastrukturo v sodelovanju z Občino Ajdovščina. Vrednost pogodbenih del znaša dobrih 900 tisočakov, večino bo zagotovila Direkcija RS za infrastrukturo, 240.000 evrov pa bo prispevala Občina za ureditev komunalne infrastruktura in cestnega priključka pri uvozu proti Pošti in baru. Občina vzporedno s to investicijo skupaj s Krajevno skupnostjo Col načrtuje tudi hortikulturno ureditev. Pričetek del je načrtovan v kratkem.