Zahrumeli stroji za vodovod Hubelj—Skuk

datum: 12.01.2022
kategorija: Novice

Za enega največjih projektov na našem območju – Celovito hidravlično uravnoteženje vodooskrbnega sistema Hubelj-Skuk – so zahrumeli stroji. Pred novim letom so z deli pričeli na trasi nad Slokarji, v tem tednu pa stroji hrumijo tik ob vodarni ob izviru Hublja, kjer bo zgrajen vodohran.

Gradnja vodooskrbnega sistema Hubelj-Skuk zajema zagotovitev ustrezne akumulacije v Vodarni Hubelj, gradnjapovezavo sistema Hubelj s sistemom Gora z ustreznim črpališčem za oskrbo v obeh smereh ter povezavo sistema Gora z vodovodnima sistemoma Višnje ter Podkraj-Strelice. Ob tem bo zagotovljena oskrba s pitno vodo tudi novim uporabnikom. Trenutno so pričeli z izkopi tik ob Vodarni Hubelj.  Za zanesljivejšo oskrbo je potrebno zagotoviti nov vodohran, volumna 3000 m3, ki se bo napajal iz obstoječe vodarne. Vodohran bo zgrajen tako, da bo zagotavljal čim manjše toplotne izgube in preprečeval možnost zamrzovanja in pregrevanja.

Na drugi strani so se pripravljalna dela začela tudi nad Slokarji, kjer bo potekala trasa cevovoda za povezavo sistema Hubelj in Skuk z ustreznim črpališčem. Pred novim letom je že bil izveden posek območja, kjer bo potekala trasa. V nadaljevanju projekt obsega še ureditev oskrbe s pitno vodo za vasi Višnje, Bela in Podkraj z navezavo na vodovodni sistem Gora.  Celoten projekt, vreden okrog 6 milijonov evrov, naj bi bil pod streho do konca leta 2023. Do konca leta 2024 pa bodo izvedeni še priključki na vodovod v Višnjah in Podkraju.

Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020. Projekt je sofinanciran s pomočjo sredstev EU v višini do 3.067.901,99 EUR in nacionalnega prispevka iz državnega proračuna v višini do 541.394,47, razliko prispeva Občina Ajdovščina.

 logo

 logo