Maturantke in maturanti zasluženo na najdaljših počitnicah

datum: 19.07.2021
kategorija: Novice

Na Srednji šoli Veno Pilon se lahko pohvalijo z odličnimi dosežki letošnjih maturantk in maturantov. Na splošnem maturitetnem preizkusu so bile uspešne vse maturantke in maturanti, dve izmed njih sta bili zlati. Maturo so uspešno opravili tudi na poklicni ravni, kjer je bilo pet zlatih maturantk, od tega tudi dve diamantni, ki sta dosegli vse možne točke. Čestitke!

Na Srednji šoli Veno Pilon je letos poklicno maturo opravljalo 72 dijakinj in dijakov, uspešnih je bilo 97 % dijakinj in dijakov. Posebej ponosi so na pet zlatih maturantk poklicne mature:  Lino Lazić, Martino Šebenik, Eli Čigon, Evo Terčon in Saro Furlan. Lina in Eva sta dosegli vse možne točke in tako postali diamantni maturantki. Pohvalijo se lahko tudi z uspehom čisto vseh dijakov na splošni maturi, še posebej izstopata zlati maturantki Lara Bratina in Maša Korečič. Povprečno število točk vseh maturantov je bilo nad slovenskim povprečjem in je znašalo 21,8.  Ravnatelj Andrej Rutar je ponosen na odlične uspehe letošnjih maturantk in maturantov: »Čestitamo vsem maturantkam in maturantom za rezultate, ki so jih dosegli na maturi. Ponosni pa smo tudi zato, ker se niso izkazali le na zrelostnem izpitu (maturi), ampak so svojo zrelost dokazovali z različnimi dejanji in delovanji na področju obšolskih dejavnosti in dobrimi odnosi med vrstniki in z zaposlenimi. Oboje je odlična popotnica za nadaljnje delo in življenje.«