V Dobravljah se gradi pločnik

datum: 16.07.2021
kategorija: Novice

V Dobravljah je delovno. Po zaključku ene večjih in pomembnejših investicij v celostno prenovo komunalne infrastrukture, vključno z novo čistilno napravo, se je pričela izgradnja pločnika in prenova ceste skozi vas. Pozor – cesta skozi Dobravlje je zaprta, obvoz je urejen skozi Male Žablje.

Prenavlja se del ceste od krajevne dvorane do železniške proge. Gre za prometno zelo nevaren odsek ceste, ki je na tem delu pogreznjena, z visokimi brežinami, ovinkasta in ozka. Hkrati pa je to osrednja vpadnica v središče Dobravelj ter šolska pot za večino dobravske mladine. Mnogim služi tudi kot bližnjica do Velikih Žabelj, Vrtovč, Šmarij. Prometa je torej veliko, naložba pa več kot upravičena. Stroji v Dobravljah ropotajo že slab mesec dni, gradi podjetje Kolektor, ki je z Občino Ajdovščina podpisalo pogodbo v vrednosti dobrih 300.000 evrov, pogodbeni rok za izvedbo del pa se izteče konec novembra letos.

Naložba je tehnično precej zahtevna, trenutno se delavci in stroji spopadajo z brežinami, da pridobijo prostor za cesto. Brežine bodo zavarovane z betonskimi (ponekod tudi kamnitimi) opornimi zidovi v skupni dolžini 300 metrov, visoki bodo od slabega metra do dobrih dveh metrov. Vmes bo dovolj prostora za cesto in pločnik – cestišče bo široko 5 metrov, pločnik pa še meter in pol. Po delu te ceste – od križišča z regionalko pri šoli do dvorane – je pločnik že urejen, nov odsek pa se bo smiselno nadaljeval po celotni dolžini ceste, do prehoda čez železniško progo. Poseben zalogaj bo tudi prenova mosta čez potok Skrivšek pri dvorani. Delno bo porušen, delno prenovljen in razširjen. Za čas izvajanja del je prek Skrivška že postavljena začasna brv, ki jo bodo kasneje, v sklopu širitve mostne konstrukcije, preselili na stalno mesto.

Kljub zaprti cesti, hrupu in predvsem prahu, ki je zagotovo najbolj nadležna motnja v teh vročih dneh, se domačini ne pritožujejo in mirno prenašajo vse nadloge. Z naložbo do kraj veliko pridobil, širša cesta s pločnikom bo varna, celotno območje pa lepše in bolj urejeno.