Subvencioniranje stroškov varstva otrok s posebnimi potrebami

datum: 14.07.2021
kategorija: Novice

Starši otrok s posebnimi potrebami s stalnim bivališčem v Ajdovščini, ki bi želeli uveljavljati subvencijo za varstvo v času počitnic, lahko to že storijo. Pričel je namreč veljati Odlok o subvencioniranju varstva otrok s posebnimi potrebami, višina subvencije je 50 %.

Na spletišču Občine Ajdovščina je že objavljena vloga za subvencioniranje stroškov varstva otrok s posebnimi potrebami. Odločitev o pomoči staršem je na julijski seji sprejel Občinski svet Občine Ajdovščina, uprava pa je pohitela s postopkom, tako da starši že lahko uveljavljajo subvencijo. Za pomoč pri kritju stroškov počitniškega varstva so se na Občino obrnili tako starši, kot tudi zavod CIRIUS Vipava. Zavod je namreč izobraževalna ustanova, ki program počitniškega varstva lahko ponudi zgolj kot nadstandard, ki ga pristojno ministrstvo ne financira. Na drugi strani pa gre za otroke, ki potrebujejo stalno varstvo in usposobljene varuhe, česar pa mnogi starši ne zmorejo zagotavljati. Odlok zagotavlja subvencioniranje tako počitniškega varstva, kot tudi varstva med vikendi. Subvencije se bo izplačevalo mesečno, na podlagi dejanskih podatkov o koriščenju varstva.