Pospešene priprave za izgradnjo doma starejših

datum: 07.06.2021
kategorija: Novice

Ena izmed večjih investicij, ki se načrtuje v Ajdovščini že v tem letu, je tudi gradnja novega doma starejših občanov. Pospešeno se odvijajo vsi postopki za pridobitev vse potrebne dokumentacije, s katero bo Dom starejših občanov Ajdovščina kandidiral na razpisu Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve in enake možnosti, iz katerega si nadeja 100 % sofinanciranje investicije, ocenjene na 12 milijonov evrov.

Zagotavljanje ustreznih kapacitet za starejše osebe je ena izmed glavnih prioritet občine, zato Občina Ajdovščina s predstavniki Doma starejših občanov Ajdovščina sodeluje pri pripravi vse potrebne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo novega doma starejših občanov. V teku je tudi komunalno opremljanje in spreminjaje OPPN-ja, o katerem so občinski svetniki odločali na korespondenčni seji. Za izgradnjo novega nadomestnega doma, ki bo zrasel tik ob že obstoječi stavbi, bo Dom starejših občanov kandidiral na razpisu Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Zanj si iz razpisa obeta 100 % sofinanciranje upravičenih stroškov vrednosti, ki je ocenjena na 12 milijonov evrov. Dom bo nudil sodobno opremljene prostore, varen pristan bo tam našlo 150 starostnikov. Zgrajen bo v šestih nadstropjih z 10.000 m2 notranjih površin, sodobno zasnovanimi prostori, skladnimi z normativi s področja socialnega in institucionalnega varstva, zagotavljal pa bo vso potrebno opremo za popolno oskrbo starostnikov.