Prvoaprilska ;) Za knjižnico na Gori sredstva s pobratenega mesta Jurong

datum: 01.04.2021
kategorija: Novice

Iz Lavričeve knjižnice je prišla prijetna vest, da je bila na razpisu kitajskega ministrstva za kulturo v pobratenem mestu Jurong uspešna pri pridobivanju sredstev za širitev knjižnico. Občina Ajdovščina že sicer s kitajskim mestom Jurong spleta tesne povezave, tokrat pa je mednarodno sodelovanje prineslo več kot 50.000 nepovratnih sredstev za gradnjo knjižnice, ki bo zrasla na Gori, prav v zaselku Kitajska. Na pobudo podjetja Pipistrel bo imela knjižnica tudi svoj letalski oddelek.

Lavričeva knjižnica poka po šivih, zato je prioritetna razvojna vizija širitev njenih prostorov. V iskanju rešitev se je pojavila ideja o še eni dislocirani lokaciji v občini (poleg Dobravelj), ki bi dostop do bralnega čtiva olajšala tudi od središča bolj oddaljenim občankam in občanom. Lavričeva knjižnica je izkoristila priložnost in uspešno kandidirala na razpisu kulturnega ministrstva Kitajske ter uspela pridobiti kar 95 % potrebnih sredstev za izgradnjo oddelka. Tako bo že prihodnji teden v prostorih Občine Ajdovščina potekal podpis pogodbe o sofinanciranju, ki bo prinesla nov oddelek knjižnice na Gori. Srečali se bodo ključni akterji, ki so pripomogli k uspešnemu mednarodnemu sodelovanju, ki bo Ajdovščini doprineslo kar 50.000 evrov nepovratnih sredstev. Gre namreč za tesno sodelovanje med pobratenima mestoma Jurong in Ajdovščina. Ker gre za obojestranski interes se bo oddelek knjižnice v Jurongu selil v prostore na Gori, naš oddelek pa bo romal v širno Kitajsko. Dokumentacija je pripravljena, z deli bodo pričeli v prihodnjem letu, končana pa bodo do 2023. 

Obvestilo: 

Spoštovane bralke in bralci, snovalci vsebin občinske spletne strani smo si privoščili 1. apil in se v zgornji novici precej na debelo lagali. No, nekaj je tudi resnice - knjižnica bi zagotovo potrebovala dodatnega prostora, prav tako ima Občina Ajdovščina s kitajskim mestom Jurong podpisan sporazum o prijateljskem povezovanju. Izgradnje knjižnice na Gori pa (še) ni na vidiku - morebiti pa tale prvoaprilska šala vendarle najde kakšno špranjo v prihodnje razvojne načrte - prepričani smo, da bi bile Gorjanke in Gorjani nadvse veseli podružnice na Gori.