Izobraževanje za odrasle v letošnjem letu

datum: 11.01.2021
kategorija: Novice

Foto: Samo Terbižan

Na decembrski seji ajdovskega občinskega sveta je bil sprejet Letni program izobraževanja odraslih v občini Ajdovščina za letošnje leto. Tudi ta dejavnost se je lani morala prilagoditi korona-ukrepom. Ljudska univerza Ajdovščina bo na podlagi pridobljenih izkušenj in vzpostavljene infrastrukture tudi v prihodnje krepila digitalne kompetence prebivalstva.

Vseživljenjsko učenje vse bolj postaja nuja sodobnega časa, tako v smislu pridobivanja novih zaposlitvenih kompetenc, kot tudi nasploh za izboljšanje kakovosti življenja. To javno službo, ki jo opredeljuje Zakon o izobraževanju odraslih, razširjeno za programe, ki izhajajo iz potreb okolja ter strateških ciljev zavoda in Utrinki iz preteklih izobraževanj na LUA.občine, v Ajdovščini opravlja Ljudska univerza Ajdovščina. Zavod se je moral v letu 2020 prilagoditi korona-razmeram. Tako je bila vzpostavljena vsa potrebna infrastruktura za izvedbo programov na daljavo, hkrati se je zaposlene usposobilo za uporabo tehnike in programske opreme. Ljudska univerza Ajdovščina je lani izpeljala skoraj vse načrtovane aktivnosti. Izkušnja je zanimiva in na svoj način pozitivna – izkazalo se je namreč, da je določeni ciljni skupini slušateljev učenje na daljavo ljubše in logistično bolj dosegljivo. Nekatere »online« ali kombinirane programe izobraževanja bo tako Ljudska univerza Ajdovščina izvajala tudi v prihodnje in jih še nadgradila. Je pa dejstvo, da takšen način učenja povzroča težave najbolj ranljivim skupinam, poleg tega pa je prav druženje eden od pomembnih vidikov vseživljenjskega učenja. Zato bo tudi v letošnjem letu posebna skrb namenjena krepitvi digitalnih kompetenc prebivalstva, to je namreč pomemben dejavnik vključenosti, ki pozitivno vpliva na socialni status, zaposljivost, zdravje …

Letni program izobraževanja odraslih vključuje pester nabor izobraževanj in programov, namenjenih različnim skupinam prebivalstva. V ponudbi so tako programi za krepitev poklicnih, kot tudi socialnih Utrinek iz delavnice na Brjahkompetenc. Po sedmih uspešnih letih se izteka projekt Centra medgeneracijskega učenja, katerega značilnosti so prostovoljna udeležba, delitev vlog učenja in poučevanja med člani skupine, poudarja pa povezovanje generacij, izmenjavo znanj in izkušenj. Prav tako bo le še letos potekal regijski projekt Večgeneracijski center Goriške, ki je bil zasnovan ob podpori občin in predstavlja nadgradnjo že obstoječe ponudbe preventivnih programov za  ranljive ciljne skupine, poudarja socialno vključevanje ter medkulturno in medgeneracijsko povezovanje. Letošnji program izobraževanj prinaša tudi paket tematskih predavanj z izbranimi temami, navezanimi na aktualne družbene izzive, potekala bodo enkrat mesečno. Kot odgovor na stiske v času koronavirusa je novost tudi program z naslovom Odnosi – temelj našega obstoja. Gre za sklope predavanj in delavnic z namenom ozaveščanja udeležencev o pomenu odnosov za uspešno delovanje posameznika v vseh družbenih vlogah.  Nadaljujejo se programi izobraževanja v Učnem centru Brje, ki so postali prepoznavni tudi izven meja naše občine. Namen delavnic na Brjah je širiti teoretična in praktična znanja s področja pridelave in predelave sadja na kar se da izkustven način, za trajnostni razvoj in nadgradnjo poklicne izobrazbe. Udeleženci tako spoznavajo stroje za predelavo sadja, tehnologije, načine zagotavljanja kakovosti in potrebnih kemijskih analiz, varstvo pri delu …    Paket programov za dvig temeljnih kompetenc vključuje neformalna izobraževanja, s poudarkom na besedilnih in jezikovnih spretnostih, hkrati pa razvija digitalne spretnosti za bolj samostojno in dejavno vključevanje v družbo znanja. Program za mlade med 15 in 34 letom Pridi in ustvari kariero pa ponuja večdnevno spletno izobraževanje ter poglobljeno karierno svetovanje.

lua

Letni program izobraževanja odraslih je le del neprofitnih dejavnosti Ljudske univerze Ajdovščina, ob ostalih, kot so študijski krožki, projekt PUM-O, razstavna dejavnost, izobraževanje izobraževalcev odraslih, izvajala pa bo tudi štiri nove projekte LAS Vipavska dolina. Znotraj tržne dejavnosti pa Ljudska univerza Ajdovščina želi več sodelovanja z domačimi podjetji. Pridobljeno znanje in izkušnje želi ponuditi kot podporo podjetjem pri razvoju kadrov, ponudi pa lahko tudi koristne storitve, kot na primer program mentorstva, pomoč pri ciljnem vodenju in podobno. Prvo tovrstno praktično izkušnjo je Ljudska univerza Ajdovščina pridobila kot partnerica podjetij Enoop in Mlinotest v projektu Mojster, ki se je izvajal od jeseni 2019 do pozne pomladi 2020. V letošnjem letu pa bo v podobnem projektu kot zunanja izvajalka sodelovala še z dvema domačima podjetjema -  Komunalno stanovanjsko družbo Ajdovščina in podjetjem Incom, ki sta bila decembra obveščena, da sta izbrana na razpisu Piloti 2020, za katerega sredstva razpisuje Javni štipendijski sklad. Gre za izvedbo pilotnih projektov razvoja in uvedbe inovativnih rešitev na področju starejšim zaposlenim prilagojenih delovnih okolij in delovnih mest. Ljudska univerza bo tako v projektu 'S povezovanjem zmoremo več' obema podjetjema nudila strokovno pomoč in svetovanje.  

Koristna povezava: 

Ljudska univerza Ajdovščina