Prostor za novo parkirišče na Prešernovi ulici

datum: 14.10.2020
kategorija: Novice

Hiša na Prešernovi ulici bo porušena, tu bo v prihodnosti nastalo parkirišče za kratkotrajno parkiranje.

Prihodnji teden bo porušena stavba na Prešernovi ulici, naprej od Policije. Prostor se bo namenilo za novo manjše parkirišče, namenjeno kratkotrajnemu parkiranju.

Objekt na Prešernovi ulici s hišnima številka 8 in 8 a je bil odkupljen že konec leta 2018. Z rušitvijo bo na tem območju pridobljen dodatni prostor. Občina namerava tu urejati parkirišče za kratkotrajno parkiranje, namenjeno predvsem za obiskovalce tržnice in TIC Ajdovščina, pa trgovin, barov in drugih poslovnih subjektov v bližini. Hkrati pa bo svoj  prostor za parkiranje svojih vozil pridobila tudi Policija.  Pogodba za rušenje stavbe je že podpisana, dela bo izvajalo podjetje Stopar PGM iz Lokavca. Po rušitvi bo na območju najprej makadamsko parkirišče, v naslednjih letih pa se bo urejalo skladno z vizualno podobo Kastre.

V hiši so bili najdeni zanimivi predmeti, ki bodo začasno hranjeni v depoju Goriškega muzeja. Še pred delovnimi stroji pa je objekt na Prešernovi ulici pregledala tudi ekipa Goriškega muzeja, gre namreč za staro hišo, polno predmetov, ki so zanimivi iz zgodovinskega in etnološkega vidika. Prevzeli so kar nekaj predmetov, ki potrjujejo domnevo, da se je v hiši odvijala krojaška dejavnost. O zanimivosti najdbe priča odkritje naprave, ki je najverjetneje povezana s  krojaškimi dejavnostmi, služila naj bi napenjanju žice. So pa med zanimivimi predmeti našli tudi pet potovalnih kovčkov, s posebnimi detajli, vgraviranimi vanje. Predmete bodo začasno shranili v depoje in jih v okviru ohranjanja dediščine po temeljitem pregledu predstavili kot muzejske predmete.