Svetniki bodo zasedali na 15. redni seji

datum: 24.09.2020
kategorija: Novice

Dvorana prve slovenske vlade

Tudi prvo popočitniško sejo ajdovskega občinskega sveta je župan sklical v Dvorani prve slovenske vlade, kjer je skladno z ukrepi proti širjenju koronavirusa mogoče zagotavljati potrebno distanco. Na dnevnem redu je 9. točk.

Svetniki bodo obravnavali odlok o vzpostavitvi nove mestne ulice, pobuda so dali prebivalci sami. Zaradi uskladitve dejanskega stanja se spreminja Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Ajdovščina. V prvi obravnavi bodo dopolnitve Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v občini Ajdovščina, z razlogom da se razširi nabor možnih prejemnikov državne pomoči ter k razvoju v Ajdovščini spodbudi tudi večje družbe, ki so pomembne zaposlovalke. Zaključeni sta dve javni razgrnitvi občinskih podrobnih prostorskih načrtov – za Strane na Planini in za gradnjo vrtca na Policah, svetniki bodo obravnavali sklepe o sprejemu stališč do pripomb javnosti. Podrobnosti predlaganega dnevnega reda so na naslednji povezavi.