Čestitke maturantom, rezultati v povprečju boljši kot v prejšnjih letih

datum: 20.07.2020
kategorija: Novice

Zlate maturantke 2020

Vseh 26 ajdovskih gimnazijcev je uspešno opravilo s splošno maturo, med njimi je tudi zlata maturantka, povprečen uspeh pa višji, kot v prejšnjih letih. Poklicno maturo je v programu Predšolska vzgoja opravljalo 85 dijakov, med njimi je kar pet zlatih maturantk, ena od teh tudi diamantna. Čestitke!!

Zlata maturantka Srednje šole Veno Pilon na splošni maturi je postala Iris Žiberna. Pri poklicni maturi se je med dijaki ajdovske srednje šole najbolje odrezala Lana Grk in si prislužila naziv diamantna maturantka, zlate maturantke pa so tudi Nika Rijavec, Petra Fajdiga, Klavdija Uršič in Petra Dekleva.

Letošnje povprečno število točk ajdovskih gimnazijcev na splošni maturi je bilo kar 22,11, kar je več kot v prejšnjih letih ter več kot je slovensko povprečje. Ravnatelj Andrej Rutar je vesel odličnega rezultata ter meni, da je več razlogov za tak uspeh: »Letos je bilo slovensko povprečje 20,35, lani 20,17 točk. Naši dijaki so v preteklosti beležili povprečje točk nekje med 19,5 in 20,5 točk. Težko je pripisati to zvišanje števila točk samo enemu vzroku. Vsekakor se učitelji na šoli zavedajo pomena mature in se za dobre rezultate dijakov vedno potrudijo. Letos so dijaki očitno kljub spremenjenim razmeram in načinom poučevanja pokazali veliko mero odgovornosti ter poskrbeli za redno opravljanje obveznosti, čeprav se je pouk odvijal na daljavo. Učitelji so takoj prešli na drugačen način poučevanja in čeprav so metode poučevanja v taki situaciji drugačne in z njimi nismo imeli izkušenj, so očitno bili tudi učitelji pri prehodu na nov način učinkoviti.« Poudarja še, da je vodstveni tim redno in sproti tehtal navodila in ukrepe ter jih tudi učinkovito posredovali naprej: »Tako nismo izgubljali časa, učitelji so predelovali snov z določenimi omejitvami, izbirali so pomembnejša in bistvena poglavja, hitro pridobivali ocene in tako omogočili v zaključnem delu pouka priprave le pri maturitetnih predmetih.«

V programu predšolska vzgoja je opravljalo poklicno maturo 85 dijakov. Negativnih je bilo nekaj več kot lani, obenem pa je bilo v tej generaciji tudi več zlatih maturantov, kot v prejšnjih letih. 33 od teh dijakov je opravljalo tudi peti predmet na splošni maturi, 29 jih je bilo uspešnih – v večini so izpit opravili z odličnim uspehom ter tako pokazali visoko stopnjo znanja. Ti podatki pritrjujejo ugotovitvam ravnatelja – učenci, ki so k pouku na daljavo pristopali z več odgovornosti, niso imeli težav na testih zaključnega izpita. Ravnatelj Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina sicer poudarja, da se pouka v živo ne da nadomestiti in da je nujno potreben: »Pri pouku na daljavo morajo biti dijaki bolj odgovorni. In če se te odgovornosti zavedajo ter jim tehnična podpora dopušča učinkovito delo, so lahko rezultati boljši. Če pa odgovornost in tehnična podpora nista dovolj veliki, so učinki negativni. Zato bomo morali paziti za primeren pouk z nižjimi letniki, da ne bi v naslednjih letih čutili kakšnih bistvenih primanjkljajev.«