Po Budanjah geodetska izmera opravljena tudi v Podkraju

datum: 16.07.2020
kategorija: Novice

Območje geodetske izmere v Podkraju

Po lanskemu celostnemu urejanju katastrske občine Budanje je sedaj zaključeno tudi urejanje lastniških meja v večjem delu katastrske občine Podkraj.

Gre za obsežen postopek, ki ga določa 43. člen Zakona o evidentiranju nepremičnin. Občina Ajdovščina je k celovitemu urejanju pristopila v sodelovanju z Geodetsko upravo RS, ki je v celoti vodila postopek, brezplačen za prebivalce – strošek sta si razdelili obe instituciji, vsaka je poravnala polovico. Občina Ajdovščina je s sodelovanjem pridobila urejene meje cest, poti ter drugih javnih površin. Prav tako so prebivalci na območju dobili možnost, da si brezplačno in dokončno uredijo zemljiško stanje.

Podkraj Postopek nove izmere v Podkraju se je pričel konec septembra 2019, s predstavitvijo poteka projekta vsem lastnikom, udeležencem nove izmere. Lastniki so bili med drugim  seznanjeni, da se evidentirajo samo tiste lastniške meje, ki so soglasne za vse mejne lastnike, da se evidentirajo vsa zemljišča pod stavbami ter da se bo združevalo parcele z enakim pravnim stanjem. V večini so se pozitivno odzvali. V oktobru so nato sledile mejne obravnave, ki jih je na terenu opravljal Geodetski zavod Celje, skupaj z lastniki parcel. S končno določeno mejo, če ta odstopa od podatkov zemljiškega katastra, se morajo namreč strinjati vsi mejni lastniki, sicer se meje ni urejalo. Geodeti pa so zbrali tudi vse obstoječe arhivske podatke iz različnih časovnih obdobij od leta 1931 do danes, ki so bili v pomoč pri določanju novih meja.

Območje urejanja meri 14 hektarov in ima za 13,9 km lastniških meja. V postopek izmere je bilo vključenih 125 lastnikov. Na novo je bilo urejenih kar 96 % posestnih meja, oziroma 9,3 km (le 0,6 km meja iz različnih razlogov ni urejenih, največ zaradi pokojnih ali neznanih lastnikov, 4 km meja pa je bilo že urejenih). 293 obstoječih parcel se je po novi izmeri zmanjšalo na 235 parcel, evidentiranih je bilo 144 zemljišč pod stavbo.

Postopek je zaključen, prebivalci so že prejeli odločbe o novih izmerah, pritožb ni bilo. Nove meje pa so že vpisane tudi v zemljiško knjigo. V postopku so lastniki brezplačno uredili meje svojih parcel, prav tako ima Občina Ajdovščina urejene vse nejasnosti o meji med zasebnim in občinskim zemljiščem, oziroma javnim dobrim. To pa pomeni tudi hitrejše in cenejše pridobivanje dokumentacije za razne investicije na območju. Izkušnje so dobre, zato si bo Občina Ajdovščina tudi v prihodnje prizadevala za tovrstna celostna urejanja katastrskih občin.