Nad škodljivca z glivo

datum: 18.05.2020
kategorija: Novice

Škoda, ki jo je na območju Gore pustila ličinka majskega hrošča, je vsak dan večja, prizadetih je več hektarjev travnikov in pašnih površin. Z odpravo škode, za katero je občina namenila skoraj 12 tisoč evrov, so pričeli v preteklem tednu.

Posledice škodljivca so vidne predvsem na travnatih površinah, kjer ličinke odžirajo korenine, s čimer povzročajo odmiranje travinja. Ogrci pojedo korenine trav, ruša začne veneti in rjaveti, posledica je manjši pridelek krme. Kmetje na Gori se tako soočajo z velikimi težavami pri zagotavljanju krme za živino, pa tudi pri obnovi uničenih travnikov, ki po napadu majskega hrošča ostanejo popolnoma goli. Veliko težavo predstavlja kmetom tudi območje škode, ki ni dovolj veliko, da bi bili upravičeni do kakšne odškodnine. Edina možna rešitev, ki se izkazuje za učinkovito, je vnos t. i. entomopatogene glive vrste Beauveria brongniartii v tla, tako so v preteklih dneh že pričeli s poskusnim zatiranjem ogrcev z omenjeno vrsto glive.

"To je že utečen, biotičen, naravi prijazen način zatiranja tega škodljivca. Mi s tem le pomagamo naravi, saj dodajamo to glivo, ki je sicer že prisotna v tleh, vendar v manjših količinah," je pojasnila specialistka za poljedelstvo iz Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica Anka Poženel. Na območju Gore so tako v tem tednu glivo vsadili na 30 hektarov površin.