Skrb za ranljive skupine

datum: 10.04.2020
kategorija: Koronavirus

Še posebno pozornost si v teh težkih razmerah zaslužijo tisti, ki sami ne morejo poskrbeti zase. Civilna zaščita z izvajalci in ponudniki pomoči budno bdi nad oskrbo s hrano in zdravili. Posebno pozornost namenjajo oskrbovancem domov upokojencev.

Oba izvajalca pomoči na domu sta v dogovoru z uporabniki in njihovimi svojci pomoč omejila na najnujnejše primere in zmanjšala obseg storitev. Dom starejših občanov Ajdovščina trenutno izvaja storitve pri 39 uporabnikih, v Pristanu je koristnikov storitve skoraj 70. Največ starostnike oskrbujejo z dostavo kosil, nudijo pa tudi druge oblike pomoči – nego, gospodinjsko pomoč ali zanje opravijo nakup v trgovini.

karitasSocialno ogrožene družine prejemajo redno dostavo kosil, lokalni dobavitelji in proizvajalci so z donacijami pokrili zaloge hrane. Za brezplačna kosila skrbita Letni vrt Na Livadi in Podfarovž. Skupaj dnevno razdelita okrog 70 kosil na dan v občinah Ajdovščina in Vipava. V tem tednu se je paket pomoči povečal, saj smo posebno skrb namenili tudi tistim učenkam in učencem ajdovskih osnovnih šol, ki so brezplačne obroke prejemali v šolah. Dobro je organiziran tudi Rdeči križ, ki ob sredah deli pakete pomoči, dnevno pa zagotavlja tudi prinos zdravil. V tem tednu je razdelil 150 paketov suhih obrokov pomoči potrebnim. Posebno skrb ljudem v stiski namenja tudi Karitas vipavske dekanije. V mesecu marcu je bilo v Centru Karitas Ajdovščina pripravljenih in dostavljenih na dom 65 paketov pomoči. V sklopu programa Popoldan na cesti skrbijo za učno pomoč otrokom, dobro je posrkbljeno tudi za brezdomce v hiši Malorka.

Med ranljive skupine spadajo tudi oskrbovanci v domovih starejših. Za primere izolacije večjega števila, ki v primeru okužbe ne bi potrebovali bolnišnične oskrbe, so pripravljeni prostori stavbe Cirius v Vipavi. Zanje bi v teh prostorih, kjer je na voljo do 45 postelj, skrbelo zdravstveno osebje iz obeh domov. Za zaščitna sredstva in prevoz obolelih bo poskrbel zdravstveni dom.