Koraki h gradnji stanovanj

datum: 09.04.2020
kategorija: Novice

Epidemiji navkljub se načrti ne zaustavljajo. Občinski svet je prejšnji teden na korespondenčni seji obravnaval dispozicijo pozidave za dva nova bloka na Goriški cesti. Na marčevski seji pa obravnaval dispozicijo stanovanjske gradnje še na dveh območjih – ob Hublju in v Lokavcu.

goriškaGradnja stanovanj je ena izmed prioritet, zato se tudi v času epidemije odvijajo postopki za čimprejšnji začetek gradnje. V teku je priprava podrobnega prostorskega načrta za sosesko na območju bivše tovarne Lipa in v zaselku Strane na Planini. Gradilo se bo tudi v Dobravljah in na robu poslovne cone ob Goriški cesti. Dispozicijo pozidave na tem območju – med bivšim ABC in Avto Batičem – je občinski svet obravnaval na korespondenčni seji minuli teden. Predvidena je gradnja soseske, ki zajema dva poslovno stanovanjska objekta, povezovalno pokrito pasažo, zunanje javne in interne prometne površine ter parkovne zasaditve in zelenice. Zaobjemal bo 6300 kvadratnih metrov.

V kolikor ne pride do nenadnih odstopanj na trgu, bomo imeli konec letošnjega leta tri odprta gradbišča za večstanovanjske stavbe. Občina bo komunalno opremila območje zaselka Mizinska vas v Lokavcu, kjer je predvidena individualna gradnja 12 hiš. Na podlagi velikega povpraševanja po gradbenih parcelah za gradnjo enodružinskih hiš se je k načrtovanju gradnje Območje večstanovanjske soseske Lipa v Ajdovščini pristopilo tudi v Dobravljah in v zaselku Strane na Planini, kjer poteka faza sprejemanja občinskega prostorskega načrta. Individualne hiše že gradi tudi investitor na Grivčah, en projekt dvojčkov je načrtovan na območju Bizjakov v Ajdovščini. Večstanovanjske stavbe pa se bodo ob Ribniku in območju bivše tovarne Lipe gradile še ob Hublju in na zahodnem delu mesta – na robu poslovne cone ob Goriški cesti. Ob Hublju je načrtovana gradnja dveh stanovanjskih stolpičev s 14 stanovanji in drugimi funkcionalnimi zelenimi površinami. Največ stanovanjskih stolpičev, ki bodo vključevala tudi varovana stanovanja, je sicer načrtovanih na območju Ribnika. Gradnja teh je odvisna od dražbe, ki bo stekla takoj, ko bo podpisano pismo o nameri z enim izmed potencialnih investitorjev.