Zaradi možnosti pozebe izjemoma dovoljeno kuriti v sadovnjakih in vinogradih

datum: 23.03.2020
kategorija: Novice

Brje na Vipavskem so značilna vinogradniško sadjarska vas.

Zaradi možnosti pozebe ter zaradi zatiranja prenamnoženih populacij insektov in bolezni gozdnega drevja je v naslednjih dneh izjemoma dovoljeno kurjenje za te namene. Za vse ostale namene prepoved še vedno velja.

S tem namenom je tudi preklican Sklep o prepovedi kurjenja v naseljih in v naravnem okolju, ki sta ga 17. marca podpisala župan in poveljnik Štaba Civilne zaščite Občine Ajdovščina, hkrati pa v veljavo stopajo predpisi in priporočila, sprejeti s strani državnih organov.

Tako veljata Sklep Vlade RS in razglas Uprave RS za zaščito in reševanje o veliki požarni ogroženosti naravnega okolja na območju celotne države, razen za območja s snežno odejo. V naravi je torej še vedno prepovedano kuriti ali kakorkoli povzročati nastanek ognja. Ker pa v prihodnjih dneh obstaja možnost pozebe, je izjemoma dovoljeno kurjenje za preprečevanje pozebe v sadovnjakih in vinogradih, za kar ni potrebno pridobivati nobenih posebnih dovoljenj. Enako priporočilo velja tudi za primere prenamnoženih populacij insektov in bolezni gozdnega drevja, če tako odredi organ, pristojen za gozdove.

V GRC Ajdovščina vam bodo hvaležni, če jih boste o vaših namerah obveščali, da ne bodo po nepotrebnem hodili na teren. Če torej nameravate v času razglasa požarne ogroženosti kuriti za potrebe ohranjanja vašega pridelka, pokličite GRC Ajdovščina na (05) 366 11 23 in jih obvestite o točni lokaciji in času kurjenja.

Če ni potrebe, se izogibajte vsem tveganim početjem, saj so naši reševalci v teh dneh dragoceni varuhi našega zdravja, ne izpostavljajte jih dodatnim nevarnostim.  

Sklep o preklicu Sklepa o prepovedi kurjenja v naseljih in v naravnem okolju