Svetniki v pripravah na sejo

datum: 05.03.2020
kategorija: Novice

Popoldan se bodo na 12. redni seji sestali občinski svetniki. Dnevni red vsebuje 9 točk, med drugim bodo razpravljali o dispoziciji pozidave stanovanjske soseske Ob Hublju in dispoziciji pozidave za območje stanovanjske gradnje v Lokavcu – Paljki.

Dispozicija pozidave je izhodišče za načrtovanje gradnje v obravnavanem območju in zajema določitev parcelnih meja, okvirno zasnovo infrastrukturnega omrežja ter zasnovo krajinskih elementov in javnih prostorov. Pri stanovanjski soseski ob Hublju sta načrtovana dva bloka s skupno 14 stanovanji, funkcionalne površine, objekti javne gospodarske infrastrukture ter zelene površine. V območju dispozicije je načrtovana izgradnja pešpoti ob Hublju ter površine za pešce in kolesarje vzdolž Ceste IX. Prekomorske.

Poleg dveh stanovanjskih gradenj bo na seji govora tudi o določitvi subvencij k cenam pomoči na domu, oba izvajalca sta pripravila poročilo o izvajanju storitev za preteklo leto.

Celoten dnevni red najdete na tej povezavi