Z novim letom nova medobčinska uprava

datum: 22.01.2020
kategorija: Novice

Z letošnjim letom so na območju naše občine pričeli delovati redarji in inšpektorji Medobčinske uprave Mestne občine Nova Gorica, Občine Ajdovščina in Občine Brda. Do konca leta bo uprava prevzela še več skupnih nalog.

Prav možnost za širitev področja delovanja je bil eden od pomembnejših razlogov za spremembo – do konca lanskega leta je naloge občinskega redarstva v naši občini izvajala Medobčinska uprava občin Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko, Miren-Kostanjevica, Vipava in Ajdovščina. Ob občinskem redarstvu in inšpekcijskemu nadzoru bo nova skupna uprava še v letošnjem letu začela opravljati dve novi nalogi za občine ustanoviteljice – pravno službo in notranjo revizijo. V bodoče pa se bodo občine dogovorile še za druge naloge. Pomemben dejavnik za odločitev o novi skupni upravi je bilo sofinanciranje s strani države – Občini Ajdovščina bi po spremembi zakonodaje v prejšnji skupni upravi pripadel nižji delež. Sofinanciranje je namreč odvisno tudi od skupnih nalog, vsaka dodatna skupna naloga prinaša 5 % več državnih sredstev. Novemu sodelovanju pa je botrovala tudi želja po izboljšanju storitev – dosedanjo skupno upravo so namreč tvorile občine, izmed katerih je Ajdovščina izstopala tako po velikosti kot tudi po potrebah. Občine v novi skupni upravi pa se soočajo s podobno problematiko in imajo več skupnih ciljev.

Medobčinsko upravo Mestne občine Nova Gorica, Občine Ajdovščina in Občine Brda trenutno vodi direktorica občinske uprave MONG, sestavljajo pa jo trije inšpektorji ter pet redarjev. Redarji so že na delu tudi v Ajdovščini. V prvih dneh so si dodobra ogledali našo občino ter se seznanili z dokumenti. V kratkem pa se pričenjajo ukrepi.