Javni obravnavi prostorskih načrtov – Strane na Planini in soseska Lipa v Ajdovščini

datum: 07.01.2020
kategorija: Novice

Območje večstanovanjske soseske Lipa v Ajdovščini

V teh dneh bosta v občinski sejni sobi potekali dve javni obravnavi občinskih podrobnih prostorskih načrtov. Danes ob 16. uri bo predstavljeno območje zaselka Strane na Planini, jutri ob 16. uri pa načrt za večstanovanjsko sosesko Lipa.

Občina Ajdovščina je pričela s postopkom priprave in sprejema Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje zaselka Strane na Planini, kjer se načrtuje izgradnjo individualnih stanovanjskih hiš. Predstavitev in javna obravnava izhodišč za pripravo OPPN bo danes ob 16. uri v sejni sobi Občine Ajdovščina.

Izhodišča za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje zaselka Strane na Planini

V postopku priprave je tudi Občinski podrobni prostorski načrt za večstanovanjsko sosesko Lipa v Ajdovščini, kjer bo opuščene proizvodne dejavnosti nadomestila stanovanjska gradnja. Predstavitev in javna obravnava izhodišč za pripravo OPPN za sosesko Lipa bo v sredo, 8. januarja, ob 16. uri, v sejni sobi Občine Ajdovščina.

Izhodišča za pripravo OPPN za večstanovanjsko sosesko Lipa v Ajdovščini 

Občanke in občani, vabljeni k sodelovanju!