Stališča do pripomb k predlogu modelov vrednotenja nepremičnin

datum: 11.12.2019
kategorija: Novice

V oktobru 2019 je na spletišču in v avli Občine Ajdovščina potekala javna razgrnitev predloga modelov vrednotenja nepremičnin, ki ga je pripravila Geodetska uprava RS. Na svoji 1. izredni seji pa je Občinski svet Občine Ajdovščina sprejel Sklep o sprejemu stališč do pripomb k predlogu modelov vrednotenja nepremičnin.

 Javno predstavitev modelov vrednotenja je Geodetska uprava RS organizirala v prostorih MO Nova Gorica, za vseh 13 severnoprimorskih občin skupaj. Skozi javno razgrnitev se je nabralo lepo število pripomb občank in občanov, največ jih je vezanih na ocenjeno vrednost, sledijo pripombe, vezane na posebne okoliščine ter namensko rabo in na neustrezen zaris cone. Sklep o sprejemu stališč do pripomb k predlogu modelov vrednotenja nepremičnin je objavljen na spletni strani Občine Ajdovščina, zavihek Javna naročila, objave, razpisi, rubrika Druge javne objave (povezava do objave) ter na oglasni deski v prostorih Občine Ajdovščina.