Svetniki na prvi izredni seji

datum: 05.12.2019
kategorija: Novice

Popoldan se bo Občinski svet Občine Ajdovščina sestal na izredni seji, ki zaobjema štiri točke dnevnega reda. Poleg odloka o ustanovitvi skupne Medobčinske uprave bodo razpravljali o predlogu modela vrednotenja nepremičnin, seznanili se bodo z informacijo o upravljanju družb, kjer ima občina kapitalske naložbe in prodajo nepremičnin na območju OPPN Ribnik SB2.

Predlog dnevnega reda:

1. Sklep o sprejemu stališč do pripomb k predlogu modelov vrednotenja nepremičnin;

2. Odlok o ustanovitvi Medobčinske uprave Mestne občine Nova Gorica, Občine Ajdovščina in Občine Brda - 1. obravnava;

3. Seznanitev z informacijo o poslovanju in poročilom o upravljanju družb, kjer ima Občina Ajdovščina kapitalske naložbe;

4. Sklep  o  soglasju  k  spremembi pravnega posla  razpolaganja  z  občinskim premoženjem – prodaja nepremičnin na območju OPPN Ribnik SB2.

Sklicana je tudi že druga izredna seja v ponedeljek, 9. decembra, ob 17. uri, v Vili Vipolže, ki bo potekala sočasno s sejama Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica in Občinskega sveta Občine Brda. Svetniki bodo v drugi obravnavi odločali o Odloku o ustanovitvi skupne Medobčinske uprave.