Rdeči gumb – varovanje na daljavo

datum: 27.11.2019
kategorija: Novice

Socialni servis varovanja na daljavo predstavlja dodatno obliko pomoči in varstva starejših in invalidnih oseb, ki živijo same. Koristniku omogoča samostojno in varno življenje, njegove svojce pa razbremeni vsakodnevne skrbi. Občina Ajdovščina starostnikom subvencionira stroške naročnine na storitev ob izpolnjevanju določenih pogojev.

Postopek dodelitve subvencij se izvede na podlagi vložene vloge neposredno na občini. Upravičenci do subvencije so državljani Republike Slovenije s stalnim prebivališčem na območju Občine Ajdovščina in tujci, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje v občini in dejansko bivajo na območju občine. Upravičenci morajo izpolnjevati določene pogoje – so starejši od 70 let ali imajo ugotovljeno prvo, drugo ali tretjo stopnjo telesne okvare po seznamu, ki se uporablja za odločanje o pravici do invalidnine, njihovi dohodki pa ne presegajo določenega zneska. Subvencija, ki jo občina zagotavlja, znaša 10 oziroma 25 evrov, odvisno od socialnega statusa, in se dodeli za obdobje 24 mesecev.