Ljudska univerza Ajdovščina praznuje

datum: 17.10.2019
kategorija: Novice

V dvorani prve slovenske vlade bo v petek ob 18.00 slovesnost ob 60-letnici Ljudske univerze Ajdovščina. Po nagovorih ravnateljice Eve Mermolja in župana Tadeja Beočanina bo sledil pogovor z nekdanjo ravnateljico Božo Bolčina in vodilno slovensko andragoginjo dr. Ano Kranjc.

Ljudska univerza Ajdovščina (LUA) je v šestih desetletjih doživela veliko organizacijskih kot tudi vsebinskih sprememb. Na začetku, v času množičnega zaposlovanja v industriji, ko se je imenovala še delavska univerza, so mnogi morali končati osemletko in se usposobiti za nek poklic. To je bilo obdobje večernih šol, ki so na hitro usposabljale kvalificirane delavce. Hiter razvoj ajdovske industrije je potreboval ljudi s srednjo izobrazbo, zato so imeli srednješolski programi za odrasle veliko vpisanih. Nazadnje je Ljudska univerza odraslim ponudila še vpis v višje in visoke šole ali oddelke fakultet. Poleg tega je LUA (nekaj časa se je imenovala tudi Vojkova delavska univerza) vseskozi širila splošno izobrazbo s krajšimi seminarji, tečaji, predavanji, tudi razstavami, torej je odigrala tudi pomembno kulturno vlogo. Glede na potrebe v različnih časovnih obdobjih je LUA organizirala učenje tujih jezikov, pridobivanje veščin (tipkanje), računalniško opismenjevanje, učenje slovenskega jezika za tujce … Z izobraževalno ponudbo se prilagaja spremembam in problemom, ker je dovolj prožna. Ob tem večino prihodkov ustvari na trgu, pri čemer je zelo uspešna pri črpanju sredstev tako iz državnih kot evropskih skladov. Vloga ljudske univerze je, da načrtuje izobraževalne programe v skladu s predvidenimi cilji občine, podpira razvoj in obenem prisluhne posamezniku. S preselitvijo s Polic v samo središče Ajdovščine točno pred tremi leti pa se je LUA še bolj približala ljudem in dejansko postala izobraževalno vozlišče.