Javna razgrnitev modelov vrednotenja nepremičnin

datum: 26.09.2019
kategorija: Novice

Lastnike nepremičnin v Občini Ajdovščina obveščamo, da bo od 1. do 30. oktobra 2019 v avli Občine Ajdovščina potekala javna razgrnitev predloga modelov vrednotenja nepremičnin, ki ga je pripravila Geodetska uprava Republike Slovenije.

Predlog modelov vrednotenja bo s 1. oktobrom dostopen tudi na spletni strani Geodetske uprave Republike Slovenije, kjer bodo objavljene tudi poskusno izračunane vrednosti, izračunane na osnovi objavljenega predloga modelov in podatkov nepremičnin v registru nepremičnin na dan 27. 6. 2019.

Vsi zainteresirani lahko od 1. oktobra 2019 do vključno 15. novembra 2019 podajo mnenja in pripombe k predlogu modelov vrednotenja, ki morajo biti ustrezno obrazložene, in sicer:

             pripombe, ki se nanašajo na zarise vrednostnih con in višine vrednostnih ravni nepremičnin na območju naše občine, pošljite na obrazcu JR.MV-1 na naslov: Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6 a, 5270 Ajdovščina ali skeniranega na elektronski naslov: obcina@ajdovscina.si ali izpolnite obrazec v fizični obliki in ga oddate v sprejemni pisarni Občine Ajdovščina;

             vse ostale pripombe na modele vrednotenja pošljite na obrazcu JR.MV-2 po pošti na naslov Geodetska uprava RS – Vrednotenje, p.p. 35, 1001 Ljubljana, ali skeniranega na elektronski naslov vrednotenje@gov.si.

Poskusni izračun skupaj z javno razgrnitvijo modelov vrednotenja lastnikom omogoča, da ugotovijo ustreznost predloga modelov na svojih konkretnih nepremičninah, ki jih najbolje poznajo, in v primeru ugotovljene neustreznosti podajo konkretne in utemeljene pripombe.