Škodljivec na delu

datum: 03.09.2019
kategorija: Novice

Škoda, ki jo je na območju Gore pustila ličinka majskega hrošča, je vedno večja. Na resnost problema so opozorili na Kmetijsko svetovalni službi Ajdovščina. Prejšnji teden so si predstavniki Občine Ajdovščina, Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica in Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani ogledali območje, kjer je škoda največja.

Posledice škodljivca so vidne predvsem na travnatih površinah, kjer ličinke odžirajo korenine, s čimer povzročajo odmiranje travinja. Po pregledu terena so strokovnjaki ocenili, da je prizadetih okoli 200 hektarov travnikov in pašnikov. Za zatiranje ličink majskega hrošča v Sloveniji ni registriranega ustreznega kemijskega preparata. Edina možna rešitev, ki se izkazuje za učinkovito, je vnos t. i. entomopatogene glive vrste Beauveria brongniartii v tla. Za izvedbo tega tehnološkega postopka je potrebno predhodno pridobiti dovoljenje Ministrstva za kmetijstvo.

Omenjeno dovoljenje naj bi pridobili v kratkem, tako bi s pričetkom odprave škode začeli že v letošnjem letu.