Z novim šolskim letom nov vzgojni program

datum: 03.09.2019
kategorija: Novice

Občina Ajdovščina vabi otroke in mlade do 21. leta starosti k vključitvi v program Mladost na burji, s katerim mladi krepijo kompetence za aktivno delovanje v skupnosti. Program izvaja Inštitut za mladinsko politiko v sodelovanju s šolami in drugimi sodelujočimi organizacijami.

Mladost na burji je program Občine Ajdovščina, ki temelji na stopnjevalnem sistemu osvajanja značk in spodbuja k aktivnemu prostovoljnemu udejstvovanju otrok in mladine v lokalni skupnost ter k ustvarjanju bolj solidarne in vključujoče družbe. Otroci in mladi, vključeni v program, razvijajo občutek odgovornosti do sebe, drugih in skupnosti, spoznavajo poklice ter skrbijo za svoje zdravje, s čimer odraščajo v odgovorne, solidarne, vključujoče osebe, ki živijo v prav takem okolju.

Aktivnosti se lahko izvajajo v okviru šole, pri posameznih organizacijah, institucijah in javnih zavodih, ki delujejo v občini Ajdovščina, ali pri posameznikih. Prav sodelovanje in povezovanje posameznih organizacij s šolami je eno izmed osnovnih ciljev programa.  

Otroci in mladi z vključitvijo v program osvajajo različne stopnje značk, ki nosijo ime po lokalnih značilnostih. Predšolski otroci prejmejo značko Grozdek, otroci prve triade osnovne šole osvojijo značko Hubelj, otroci druge triade značko Čaven, otroci zadnje triade pa značko Kastra. Mladi od 15. do vključno 21. leta starosti osvojijo značko Burja. Posameznik, ki osvoji vse značke, prejme priznanje Zlati stolp – najvišje priznanje programa Mladost na burji. Aktivnosti, s katerimi posamezniki osvajajo značke, so razdeljena na štiri področja: Moj prijatelj, Moja skupnost, Moj poklic in Moje zdravje. 

Več o programu najdete na spletni strani www.mladostnaburji.si.

 MNB