V Dobravljah dela v polnem zagonu

datum: 20.08.2019
kategorija: Novice

Novogradnja kanalizacije in čistilne naprave ter obnova obstoječega vodovoda v Dobravljah sta v polnem teku. Dela potekajo po planu, tako je v prvi polovici leta 2020 že predviden zagon in poskusno delovanje čistilne naprave.

Velika naložba v komunalno infrastrukturo v Dobravljah bo v prihodnjem letu zaključena. Naselje bo tako v celoti dobilo novo kanalizacijo, ki bo priključena na novo čistilno napravo, prenavlja se tudi vodovodna napeljava. Čistilna naprava, ki bo stala na Dobravskem polju, v bližini cerkvice sv. Petra, bo imela zmogljivost 800 PE. Nanjo bo vezana nova fekalna kanalizacija v skupni dolžini skoraj štirih kilometrov, poldrugi kilometer bo meteorne kanalizacije, potrebni bosta dve črpališči. Sočasno bo obnovljenega za okoli dva kilometra vodovodnega omrežja.

Doslej je bilo postavljenih že 1170 metrov novega vodovodnega omrežja, 1450 metrov kanalizacije za odvajanje komunalnih odpadnih voda in 1050 metrov meteorne kanalizacije. V teku je tudi javni razpis za izbiro izvajalca izgradnje čistilne naprave. Ocenjena vrednost javnega naročila izgradnje čistilne naprave znaša dobrih 700.000 evrov. Vrednost pogodbenih del za izgradnjo kanalizacije ter vodovoda znaša okrog 1,3 milijona evrov. Izvedba del je prilagojena zagotovljenim sredstvom v proračunu – v letu 2019 je zagotovljenih 640.000 evrov, v letu 2020 pa približno 1,4  milijona evrov. Poleg tega pa so v proračunu že zagotovljena sredstva za subvencioniranje izgradnje hišnih priključkov. 90 vlog je že odobrenih, podpisanih je 54 pogodb, izvedenih pa 24 priključkov.