Odsek Goriške ceste prenovljen

datum: 17.07.2019
kategorija: Novice

Izgradnja drugega sklopa kolesarskih stez skozi mesto Ajdovščina je pri koncu. Tako bodo prvi kolesarji po novih stezah od avtobusnega postajališča do mostu čez Hubelj, zapeljali v kratkem.

Urditev kolesarskih stez skozi mesto je zasnovana v štirih sklopih, ki bodo povezali prvo in zadnje mestno krožišče, torej od nekdanjega BIS-a do letališča. Drugi sklop predvideva kolesarske steze od mostu čez Hubelj do avtobusne postaje, ta je zaključen, manjka zgolj še del do krožišča za Lokavec, ki se bo urejal v naslednji fazi. Kolesarske steze bodo tekle ob obstoječih pločnikih, ob obeh straneh ceste. Med cestiščem in kolesarskimi površinami bo urejen varnostni zeleni pas, z zasajenimi različnimi trajnicami, ostanejo tudi obstoječa drevesa. Bo pa Goriška cesta v tem delu ožja z namenom umirjanja prometa po središču mesta. Ob izgradnji krožišča pri policiji se je namreč odsek med krožiščem in križiščem s Cesto 5. maja zožil s tedanjih 8,25 m na 6,5 m. Enaka širina vozišča bo po celotni dolžini Goriške ceste. .

Za prvi sklop projekta urejanja kolesarskih poti je občina pridobila dobrih 130.000 evrov sredstev s strani Evropske unije. Tudi za nadaljevanje projekta so v letu 2020 že zagotovljena sredstva iz razpisa Eko sklada, gre za 650.000 evrov nepovratnih evropskih sredstev.

Projekt kolesarskih in pešpoti po mestu Ajdovščina je sicer del celovitega regijskega načrta. Urejena kolesarska steza ob Goriški ulici bo »hrbtenica«, na katero se bodo priključevale kolesarske povezave proti Novi Gorici, Vipavi, Lokavcu in Colu. Projekt spodbuja in promovira trajnostno mobilnost, to pa predstavlja tudi eno ključnih aktivnosti ozaveščanja o zdravem okolju.