Razglas velike požarne ogroženosti

datum: 25.06.2019
kategorija: Novice

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje r a z g l a š a veliko požarno ogroženost naravnega okolja na območju vseh občin na Primorskem od torka, 25. junija 2019, dalje.

Tako je v naravnem okolju poleg požiganja in odmetavanja gorečih ali drugih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar, prepovedano kuriti izven pozidanih površin in uporabljati predmete ter naprave, ki lahko povzročijo požar. Prepovedano je kuriti kresove ter izvajati aktivnosti, ki povzročijo požar.

Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in Policija bosta v času razglašene velike požarne ogroženosti naravnega okolja izvajala poostren nadzor.