Začetek priprav na namakanje

datum: 12.04.2019
kategorija: Novice

Občina Ajdovščina in kmetovalci smo postavljeni pred ključno odločitev, pomembno za nadaljnji razvoj namakanja Vipavske doline oziroma kmetijstva. Občina Ajdovščina v letošnjem letu začenja s pripravo dokumentacije za izgradnjo razvodnega namakalnega sistema na območju občine.

Aktivnosti gradnje namakalnega sistema se začnejo z ozaveščanjem, seznanjanjem in informiranjem lastnikov oziroma uporabnikov kmetijskih zemljišč na predvidenem namakalnem območju.

Predvideno namakalno območje zajema območje, ki ga omejuje zadrževalnik Vogršček na zahodu, mesto Ajdovščina na vzhodu, hitra cesta Razdrto – Vrtojba na severu in reka Vipava na jugu.

Občina Ajdovščina zato vabi vse lastnike oziroma uporabnike kmetijskih zemljišč predvidenega namakalnega območja na srečanja, na katerih bomo pojasnili postopke ter zaveze, ki jih bodo morali sprejeti lastniki in uporabniki kmetijskih zemljišč.

Srečanja bodo potekala:

ČAS

KRAJ

Ponedeljek, 15. 4. 2019, ob 20.00

Dvorana Velike Žablje

Sreda, 17. 4. 2019, ob 20.00

Učni center Brje

Torek, 7. 5. 2019, ob 20.00

Dom krajanov Ajdovščina

Sreda 8.5. 2019, ob 20.00

Kulturni dom Selo

Srečanje bo predvidoma trajalo eno uro.

Odločitev za namakanje je na kmetih samih in je pomembna za bodoči razvoj in stabilnost pridelave. Vse kmetovalce ter lastnike in uporabnike kmetijskih zemljišč vabimo, da se sestankov in predstavitev udeležujejo ter s sodelovanjem prispevajo in sooblikujejo razvoj kmetijstva Vipavske doline.