Peta seja Občinskega sveta

datum: 10.04.2019
kategorija: Novice

V četrtek, 11. aprila 2019, ob 15.30, se bodo na 5. redni seji sestali člani Občinskega sveta Občine Ajdovščina. Na dnevnem redu bodo tudi letna poročila kar dvanajstih javnih zavodov, katerih (so)ustanoviteljica je Občina Ajdovščina.

 

Svetniki se bodo seznanili s poslovanjem zavodov v preteklem letu. Vsi obravnavani zavodi so poslovali pozitivno in ustvarili nekaj presežkov (eni več, drugi manj), svet pa mora dati soglasja k razporeditvi teh presežkov (Ljudska univerza Ajdovščina, Zavod za šport Ajdovščina, Pilonova galerija Ajdovščina, Lekarna Ajdovščina, Osnovna šola Otlica, Osnovna šola Col, Osnovna šola Dobravlje, Osnovna šola Šturje, Ajdovščina, Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina, Glasbena šola Vinka Vodopivca Ajdovščina, GRC Ajdovščina, Razvojna agencija ROD Ajdovščina). Tudi Občina Ajdovščina bo podala zaključni račun za leto 2018, v obravnavi pa bo še rebalans proračuna za tekoče leto. Na seji bo tudi poročilo o izvajanju Strategije za mlade v šestletnem obdobju (2013 – 2018). Svetniki bodo odločali še o letošnjih nagrajencih (občinski praznik bo 5. maja) in o imenovanjih v svete javnih zavodov. Seznanili se bodo še z odstopi članov nekaterih delovnih teles občinskega sveta.