Ajdovski zdravniki bodo še naprej opravljali nadure

datum: 27.03.2019
kategorija: Novice

V prizadevanja za ureditev razmer v ZD Ajdovščina se je kot ustanoviteljica vključila tudi Občina Ajdovščina in z vodstvom zavoda ter v dogovoru z zdravstvenim osebjem so skupaj prišli do pomembnih praktičnih rešitev.

Največja skrb je bila seveda namenjena umiku soglasja za nadurno delo sedmih zdravnikov družinske medicine, kar bi po uveljavitvi (20. aprila) lahko resno poslabšalo zdravstveno oskrbo občanov. Vendar se to ne bo zgodilo, saj bodo družinski zdravniki še naprej opravljali nadure. Prav tako je soglasje za strokovno vodenje zavoda podala Martina Terbižan Rupnik, potem ko je pred časom s tega mesta odstopila. Pogovori so potekali tudi z zdravnicami in zdravniki, ki so pogoje za upokojitev že izpolnili ali jih bodo letos. Nekateri so pripravljeni še naprej opravljali svoje delo. Prav tako je vodstvu uspelo pridobiti manjkajoče specialiste (pulmologa, ginekologinjo ...).

Se pa iz ZD umika dosedanja direktorica Boža Ferfolja, ki je na svet zavoda poslala odstopno izjavo.

O vsem tem bo govora tudi na sejah strokovnega sveta in sveta zavoda, ki sta sklicani za prihodnji teden.