Danes 4. redna seja Občinskega sveta

datum: 07.03.2019
kategorija: Novice

Svetnice in svetniki se bodo popoldne sešli na seji z enajstimi točkami dnevnega reda. Najprej se bodo seznanili s poročilom Policijske postaje Ajdovščina, nato pa še s poročilom o delu Medobčinske uprave občin v letu 2018.

Policijska postaja Ajdovščina organizacijsko sodi v Policijsko upravo Nova Gorica. Komandir Marko Terbovšek bo postregel s podatki o kaznivih dejanjih, vzdrževanju javnega reda in miru, urejanju in nadzoru cestnega prometa ter varovanju oseb in premoženja v letu 2018.

Občina Ajdovščina se je v letu 2016 priključila medobčinski upravi občin Šempeter-Vrtojba, Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko in Vipava. Medobčinska uprava za Občino Ajdovščina izvaja naloge redarske službe in občinske inšpekcije. V letu 2018 so bili nadzori redarske službe usmerjeni na območja, na katerih so pričeli veljati novi odloki, denimo v Vipavskem Križu in mestu Ajdovščini, kjer so redarji zaradi več investicij dodatno pozornost namenjali  zagotavljanju varnosti udeležencev v cestnem prometu.

Na področju pristojnosti občinske inšpekcije v letu 2018 ugotavljajo porast primerov neustreznega odvajanja odpadnih voda, je v poročilo zapisal vodja medobčinske uprave Tadej Mori.

V nadaljevanju seje bodo svetnice in svetniki odločali o spremembah pravilnika o subvencioniranju obrestne mere najetih stanovanjskih kreditov, o subvencijah k ceni pomoči na domu, o spremembah občinske meje z vipavsko in komensko občino ter nekaterih drugih zemljiških poslih, za konec pa bo svet odločal še o imenovanjih v odbore in komisije ter v svete nekaterih javnih zavodov.