Vabilo na predstavitev razpisa za kmetijstvo

datum: 04.03.2019
kategorija: Novice

Občina Ajdovščina je na svoji spletni strani objavila »Javni razpis za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva v občini Ajdovščina za leto 2019«. Za seznanitev z razpisom in lažjo pripravo potrebne dokumentacije bo dobrodošel informativni dan, ki bo v sredo, 6. marca 2019 ob 17. uri, v veliki sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a.

Predmet javnega razpisa je dodelitev državne pomoči za: posodabljanje kmetijskih gospodarstev za naložbe v rastlinsko proizvodnjo, posodabljanje kmetijskih gospodarstev za naložbe v živinorejsko proizvodnjo, urejanje pašnikov, nakup kmetijske mehanizacije in specialne mehanizacije za vrtnarstvo, nakup tehnološke in strojne opreme za predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, nakup opreme in naprav ter stroški gradnje ali obnove objekta za dejavnosti predelave in trženja na kmetijah ter nekmetijske dejavnosti (pomoč de minimis).

Zaželene so predhodne prijave in sicer na e-naslov doris.grmek@ajdovscina.si ali na telefonsko številko 05 365 91 35.