Sto tisočakov za dediščino mlinarstva in pekarstva

datum: 27.02.2019
kategorija: Novice

LAS Vipavska dolina je bila uspešna na javnem razpisu za pripravo in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine (podukrep 19.3). Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja je odobrila operacijo Domače in umetnostne obrti – dediščina in sodobnost in zanj namenila nekaj centov manj kot sto tisoč evrov.

LAS Vipavska dolina je svoj projekt gradila skupaj s še tremi LAS-i, vsem pa je skupna revitalizacija izbranih domačih in umetnostnih obrti, ki so v preteklosti pomembno zaznamovale določeno območje (Vipavska dolina, med Snežnikom in Nanosom, loško pogorje, Idrijsko in Cerkljansko) in so imele velik vpliv na gospodarski in širši družbeni razvoj. Seveda so bile te obrti na vsakem od območji različne, je pa vsem obrtem skupna potreba po oživitvi, revitalizaciji, prenosu in nadgradnji znanj predvsem zaradi njihove dediščinske vrednosti ter poslovnih priložnosti za razvoj novih, inovativnih storitev in produktov.

lasVsebine projektov izhajajo iz dejanskih potreb, saj dediščina, ki jo skušajo ohraniti, izginja pred našimi očmi, sredstev za njeno obnovo pa je na voljo le malo. Ena od rešitev je vključevanje kulturne dediščine v sodobno podjetništvo in hkrati oblikovanje kakovostnih turističnih produktov.

Dodaten izziv predstavlja vprašanje, kako z novimi prijemi narediti stare vsebine privlačne, prilagojene sodobnemu človeku, tako za izvajalce kot tudi za uporabnike tradicionalnih storitev in izdelkov. V ajdovskem primeru bo izdelana raziskava o mlinarstvu in pekarstvu, kar bo osnova za pripravo vsebine revitalizacije stare pekarne v obnovljeni Rustjevi hiši. Vsebinska prenova bo nedvomno igrala pomembno vlogo pri oživljanju starega mestnega jedra Ajdovščine. V okviru raziskave bodo skušali na različne načine ustvariti nabor zgodb o tradicionalnem kulinaričnem in etnološkem izročilu, običajih, receptih, pa starih izgubljenih postopkih, tudi pekarskih skrivnostih. Raziskava bo vsebovala še analizo ponudnikov izdelkov domačih in umetnostnih obrti z namenom povezovanja ponudnikov.

logo19