Poziv 2019 za 5-zvezdična doživetja

datum: 18.02.2019
kategorija: Novice

Slovenska turistična organizacija je objavila nov poziv za 5-zvezdična doživetja, ki se bodo tržila pod znamko kakovosti Slovenia Unique Experiences. Prvi rok za oddajo prijav v okviru Poziva 2019 je 15. marec 2019, drugi pa 20. september 2019.

Predmet »Poziva za 5-zvezdična doživetja« so obstoječa, nadgrajena ali nova 5-zvezdična doživetja, ki sledijo opredeljenemu konceptu, izpolnjujejo kriterije in z vključitvijo v izbrano zbirko doživetij prispevajo k pozicioniranju Slovenije v skladu z zastavljeno vizijo »Slovenije kot zelene butične destinacije za 5-zvezdična doživetja«. Namen »Poziva za 5-zvedična doživetja« je (1) spodbujanje razvoja, ustvarjalnosti, inventivnosti in inovativnosti s ciljem pospeševanja kakovosti in razvoja doživetij na podjetniški ravni, na ravni destinacij, združenj turističnih produktov oziroma ponudnikov, (2) krepitev produktov z dodano vrednostjo ter (3) identificiranje presežkov – kakovostnih, unikatnih, avtentičnih, inovativnih, dovršenih parcialnih in integralnih turističnih produktov ter s tem uspešnejše pozicioniranje in trženje slovenske turistične ponudbe na tujih trgih. Potek in koncept Poziva za 5-zvezdična doživetja upravlja in koordinira STO, kjer najdete več informacij in vse potrebne obrazce. 

https://www.slovenia.info/sl/poslovne-strani/razvoj-in-inovativnost/5-zvezdicna-dozivetja