Rimske ostaline bodo vidne v štirih poljih

datum: 13.02.2019
kategorija: Novice

Kot kaže, so varuhi kulturne dediščine po dolgih pogajanjih in usklajevanjih vendarle zbližali poglede s projektanti glede prezentacije najdb iz rimskega obdobja na Lavričevem trgu v Ajdovščini. Kako torej predstaviti rimske ostaline, zagotoviti prometno pretočnost, pa še uresničiti osnovno vlogo trga kot mesta za srečevanje in druženje?

01_Prezentacija arheoloskih ostalin_Lavricev trg_tloris.jpgIzbrani projekt ureditve Lavričevega trga arhitekturnega biroja Ravnikar Potokar ni predvideval prezentacije arheoloških odkritij na licu mesta (in situ, kot se temu strokovno reče). Temelji (tlorisi) rimskih stavb bi bili nakazani zgolj s tlakovci različnih dimenzij – tako kot je to vidno na zgornjem delu Prešernove ulice. Ob tem je bila prenova predvidena po delih. Toda – ko so arheologi odkrili temelje večjega objekta, za katerega so menili, da gre za vojaško poveljstvo, pa so v Zavodu za varstvo kulturne dediščine Nova Gorica sklenili, da se razišče celoten trg hkrati, najpomembnejše najdbe pa prezentira na trgu samem. To je obstoječi projekt ureditve trga postavilo na glavo – kako predstaviti rimske ostaline, zagotoviti prometno pretočnost, pa še uresničiti osnovno vlogo trga kot mesta za srečevanje in druženje?

Kot kaže, so projektanti in varuhi kulturne dediščine po dolgih pogajanjih in usklajevanjih vendarle zbližali poglede.

Odprta prezentacija arheoloških izkopanin je predvidena v štirih poljih (pravokotne oblike). Polja sledijo orientaciji vzhod – zahod, poudarek je na osrednjem vhodu v objekt. Med polji so predvidene tri povezave s spodnjega (južnega) na severno stran trga. Na vzhodnem delu (pri Nanosu) je predvidena širša povezava za dostavo, intervencijo in ostala motorna vozila. Osrednja povezava na vhodu rimskega objekta pa je ožja in je namenjena le pešcem in kolesarjem. Zahodna povezava (proti Ergaverjevi hiši) bo 'mešane' rabe, namenjena pešcem in kolesarjem, toda tudi z možnostjo izvoza za motorna vozila.  

02_Prezentacija arheoloskih ostalin_Lavricev trg_prerez.jpgPohodni nivo prezentacijskih polj bo dobrega pol metra nižji od nivoja tlakovanja trga, arheološke ostaline bodo dostopne po stopnicah, obiskovalci si bodo lahko podrobneje ogledali tlorisne zasnove principija, drugače povedano – gre za glavno poveljstvo utrdbe, ki je stavljeno iz več prostorov (skladišče orožja, blagajna, razne pisarne). Nekaj prostorov je imelo ognjišče. Kamniti temelji napeljujejo na stebrišče oziroma nadstrešek. Predvidene so različne ponazoritve ostalin, vključno z virtualnim 3D doživetjem rimske kastre. Slepi in slabovidni bodo informacije dobili v brajici in sicer na ograji. Vsa polja bodo namreč ograjena in osvetljena. Ograjo bo moč odstraniti in namesto nje postaviti kovinsko podkonstrukcijo, nanjo pa položiti pohodno površino (v primeru večjih prireditev).  Posebno pozornost so namenili odvajanju talne vode, ki zna biti v Kastri pogosto visoka – predviden je sistem drenaže po notranjem in zunanjem obodu celotnega rimskega objekta ter odvajanje vode v meteorni kanal.