Predsednice in predsedniki krajevnih skupnosti na prvem delovnem srečanju

datum: 24.01.2019
kategorija: Novice

Župan Tadej Beočanin je na prvo delovno srečanje v novem sklicu povabil predsednice in predsednike krajevnih skupnosti občine Ajdovščina.

V novem sklicu ima občina Ajdovščina 27 krajevnih skupnosti, saj so na nedavnih lokalnih volitvah tudi v Plačah izvolili svoj svet krajevne skupnosti. Mnogo predsednikov je prvič na tem položaju, med njimi je kar pet predsednic. Namen prvega delovnega sestanka je bil predvsem seznaniti predsednice in predsednike z njihovo vlogo in poslovanjem krajevne skupnosti. Osnovne informacije jim je podala direktorica uprave Mojca Remškar Planinc. O posameznih področjih dela pa jim je podrobnosti pojasnjevala uprava. Predstavljena sta jim bila statut in poslovnik Občine, razloženo operativno poslovanje in javna naročila ter drugo. Direktor Komunalno stanovanjske družbe Ajdovščina je pojasnil način vzdrževanja javnih poti in pokopališč. Župan pa jih je povabil k pripravi predloga nabora investicij, ki bi jih želeli izvesti v naslednjih štirih letih – časa za oddajo predlogov, ki naj bodo sestavljeni po prioritetah, imajo do konca februarja.

Predsednice in predsedniki so imeli pripravljenih tudi nekaj vprašanj. Ob vprašanjih po dodatnih pojasnilih v zvezi s poslovanjem krajevne skupnosti, odgovornosti, javnih naročilih in podobno, so bili že tudi kar konkretni. Zanimalo jih je na primer kako je z napeljavo optike, kako natančno so določeni razvojni načrti, pa recimo kaj je mogoče narediti proti ukinjanju pošt.

Naslednje srečanje župana in uprave s predsednicami in predsedniki krajevnih skupnosti bo sklican, ko bo izdelan predlog štiriletnih planov po krajevnih skupnosti, še to pomlad.