Občinske štipendije za strojnega tehnika in elektrotehnika

datum: 18.01.2019
kategorija: Novice

Devetošolci pozor! Sprejet je sklep o določitvi lokalno pomembnih ali deficitarnih poklicev – Občina Ajdovščina bo za šolsko leto 2019/2020 razpisala štiri štipendije za strojnega tehnika in elektrotehnika.

Odbora za družbene zadeve ter za gospodarstvo in gospodarske javne službe sta sprejela sklep o določitvi lokalno pomembnih ali deficitarnih poklicev. Občina Ajdovščina bo tako za naslednje šolsko leto razpisala štipendije za srednješolska programa strojni tehnik in elektrotehnik. Poklici so izbrani na podlagi analize potreb gospodarstva po kadrih, izobraževanju in usposabljanju, ki jo je po naročilu občine izpeljala Ljudska univerza Ajdovščina.

Iz teh podatkov izhaja, da gospodarstvo v občini Ajdovščina potrebuje predvsem kader z dokončano srednjo poklicno in srednjo strokovno šolo. V naslednjih letih bo ajdovsko gospodarstvo potrebovalo 43 zidarjev, 27 strojnih tehnikov, 26 elektrotehnikov, večje število prodajalcev, natakarjev, kuharjev, pekov, pa orodjarjev, avtomehanikov, voznikov … Za večino teh poklicev (s poklicno šolo) je že predvideno štipendiranje v shemi Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije za šolsko leto 2019/2020, za srednjo šolo pa ne, zato sta odbora, ki pokrivata področje gospodarstva in družbenih dejavnosti, za lokalno pomembna oz. deficitarna poklica določila strojnega tehnika in elektrotehnika. Člani odborov predlagajo po dve štipendiji za vsak poklic. Tudi iz Strategije za mlade za obdobje 2019 - 2023 izhaja, da se v letu 2019 razpiše 14 štipendij - deset za dijake in študente iz socialno in ekonomsko šibkih družin in 4 štipendije za lokalno pomembne oz. deficitarne poklice. Mesečna štipendija za dijaka znaša dobrih sto evrov.

Javni razpis za štipendije bo sicer objavljen šele jeseni (ob začetku šolskega leta), določitev deficitarnih poklicev pa časovno sovpada z odločanjem devetošolcev o izbiri nadaljnjega izobraževanja oziroma poklica (informativni dnevi ipd.).