Agrarna skupnost Otlica in Predmeja

datum: 17.01.2019
kategorija: Novice

V letu 2018 so nadaljevali z ustaljenim in začrtanim delom pri gospodarjenju s premoženjem agrarne skupnosti. Prvenstveno skrb so namenili gozdovom in sicer s sečnjo v Malem Čavnu ter Podguro. Gre za sanitarno sečnjo zaradi vremenskih ujm in napada lubadarja. Ponekod so bili potrebni celo goloseki, ki jih nameravajo čimprej pogozditi. Za uspešno sečnjo in spravilo lesa so financirali tudi izgradnjo potrebnih gozdnih vlak.

 

Letos se bodo skušali registrirati v skladu z novim Zakonom o agrarnih skupnostih. Na ta način bodo lahko tudi razpolagali s premoženjem, ne le gospodarili z njim. Razlika je v tem, da bodo lahko posamezne parcele ali dele parcel tudi odprodali. S tem se bo razrešila marsikatera premoženjsko pravna težava po Gori (kategorizirane javne poti in funkcionalna zemljišča k objektom, ki jih uporabljajo posamezni krajani).

Pogoj za novo registracijo je, da ima agrarna skupnost rešenih več kot 50 % dedovanj, da ima torej več kot polovico dejanskih in formalnih lastnikov. To ni enostavno opravilo, saj je pogosto težko najti dediče po prvotnem članu agrarne skupnosti (prvotno je štela 90 članov), če pa že, je član agrarne skupnosti lahko samo eden. Po pravnomočnosti sklepa o dedovanju je član upravičen do zneska 3.000 evrov ter povrnitve stroškov vpisa v zemljiško knjigo (s prihodkom od lesa). Sodišče v Ajdovščini pospešeno rešuje ta dedovanja.

Organom agrarne skupnosti se letos izteče štiriletni mandat, zato bo občni zbor tudi volilni.