Delovna telesa občinskega sveta na prvih sejah

datum: 16.01.2019
kategorija: Novice

V teh dneh se bodo na svojih prvih sejah sestali odbori in komisije – delovna telesa Občinskega sveta Občine Ajdovščina. Prav vsi imajo na dnevnem redu razpravo o proračunu, ki ga bodo svetniki obravnavali na 3. redni seji, konec januarja.

 Danes popoldan se bo sestala večina delovnih teles, imenovanih na 2. redni seji Občinskega sveta Občine Ajdovščina, ter skupaj obravnavala proračun. Vsako od delovnih teles pa ima še svoje specifične naloge. Komisija za kmetijstvo se bo najprej seznanila s svojimi pristojnostmi, nato pa bo pregledala osnutek letošnjega kmetijskega razpisa ter poročilo lanskega. Odbor za družbene zadeve bo pregledoval predloge letnih programov izobraževanja odraslih in športa, odločal o podaljšanju Lokalnega programa kulture ter o cenah programov Otroškega vrtca Ajdovščina, skupaj s Komisijo za kmetijstvo in Odborom za gospodarstvo in gospodarske javne službe pa bodo člani obravnavali tudi predloge deficitarnih poklicev. Osrednja debata Odbora za finance in premoženjske zadeve bo seveda proračun, na dnevnem redu pa imajo še upravljanje kapitalskih naložb - skupaj z Odborom za gospodarstvo in gospodarske javne službe, in nekatere druge premoženjsko pravne zadeve. Odbor za urejanje prostora pa ima ob proračunu v načrtu še razprave o spremembah in dopolnitvah statuta GRC, posegih izven območja stavbnih zemljišč ter druge nepremičninske zadeve. V četrtek popoldan pa bo zasedala tudi Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovana ter se ubadala predvsem s kadrovskimi zadevami, pripravljen pa je tudi že Javni razpis za podelitev priznanj Občine Ajdovščina za leto 2019.