2. redna seja Občinskega sveta

datum: 21.12.2018
kategorija: Novice

Na svoji drugi redni seji je Občinski svet Občine Ajdovščina imenoval vsa delovna telesa, ki so potrebna za normalno delovanje sveta in sprejel okviren program dela v prihodnjem letu.

OS - december 2018Pred začetkom seje so ajdovski skavti županu Tadeju Beočaninu izročili Betlehemsko luč miru. V nadaljevanju so svetniki imenovali delovna telesa občinskega sveta. Odbori in komisije so praviloma pet članski, sestavljeni iz treh članov občinskega sveta, dva pa sta zunanja člana.

Občinski svet Občine Ajdovščina ima štiri odbore in tri komisije.

Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe,

Odbor za finance in premoženjske zadeve,

Odbor za družbene zadeve,

Odbor za urejanje prostora in varstvo okolja,

Komisija za kmetijstvo,

Statutarno pravna komisija,

Komisija za vloge in pobude občanov.

Svet je sprejel še okvirni programa dela za leto 2019.