Za preboj v kmetijstvu

datum: 16.12.2018
kategorija: Novice

Na Ljudski univerzi Ajdovščina so razvili nov program izobraževanja za krepitev in razvoj dejavnosti na kmetiji, ki ga bodo začeli izvajati v januarju 2019. Namenjen je kmetovalcem, ki želijo ustvariti lastno blagovno znamko, potrebujejo pomoč za uspešen nastop na trgu ali pa tistim, ki želijo zgolj ohraniti dejavnost na podeželju.

Program obsega 64 ur, razdeljen je na štiri module. Namen vsebinskih sklopov je pridobivanje veščin za razvoj majhnih kmetij, ki so pomembne z vidika ohranjanja poseljenosti na podeželju, delovnih mest ter s tem uravnoteženega družbeno-ekonomskega razvoja podeželja. Udeleženci se v program lahko vključujejo po modulih oziroma lahko sodelujejo na posameznih tematskih delavnicah skladno z lastnimi interesi, potrebami in željami.

kmet2Izobraževanje bo namenjeno spoznavanju značilnosti lokalnega okolja in kulturne dediščine, trendov v kmetijskem gospodarstvu, inovativnosti in skrbi za okolje, osnovam poslovanja in podjetništva, trženju in promociji. Izkušeni predavatelji bodo govorili o tem, kako skozi primere dobrih praks iz tujine in Slovenije razumeti pomen lokalne dediščine, lokalnih produktov, lokalnih jedi, arhitekturne in krajinske ureditve, z namenom privabljanja turistov. Posvetili se bodo temam označevanja izdelkov, HACCP načrtov, predelave rastlinskih živil, razvijanja novih produktov, nastopanja na trgu, trženja preko socialnih medijev …

Program je za udeležence BREZPLAČEN, saj bo oblikovan in pilotno izveden s pomočjo sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (ukrep LEADER) preko Lokalne akcijske skupine Vipavska dolina. Informacije in prijave na www.lu-ajdovscina.si.