Prvo delavno srečanje projekta GREVISLIN

datum: 11.12.2018
kategorija: Novice

V Vili Vipolže v Brdih je konec novembra potekalo prvo srečanje projektnih partnerjev strateškega projekta GREVISLIN, sofinanciranega s strani programa sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014 - 2020.

Srečanja se je udeležilo vseh 14 partnerjev, 7 slovenskih in 7 italijanskih, ter pridruženi partnerji. Pod vodstvom vodilnega partnerja projekta, RRA severne Primorske Regijske razvojne agencije d.o.o. Nova Gorica, je srečanje potekalo v znamenju splošne predstavitve samega projekta, ki rešuje skupne teritorialne izzive na področju dolgoročnega čezmejnega strateškega načrtovanja razvoja in varstva zelene infrastrukture, dolgoročnega spremljanja stanja voda in biotske raznovrstnosti habitatov. Tisti projektni partnerji, ki so vodilni za posamezen delovni sklop, pa so predstavili konkretne vsebinske aktivnosti implementacije projekta.

grevislin1Občina Ajdovščina bo skrbela za učinkovito izvedbo aktivnosti z naslovom Zelena infrastruktura, ohranjanje in izboljšanje stanja ogroženih vrst in habitatnih tipov ob rekah. Tu gre za razvoj modela pametnega kmetovanja za trajnostno kmetijstvo na območju Natura 2000, razvoj orodja za pametno upravljanje trajnostnega kmetijstva ter ozaveščanje in izobraževanje o trajnostnem upravljanju naravnih virov. Poleg tega si občina od projekta obeta tudi izgradnjo protipoplavnega nasipa in vzpostavitev razlivnih površin. 

Projekt se bo izvajal do novembra 2021 in je skupaj vreden skoraj tri milijone evrov, pri čemer je Občina Ajdovščina udeležena z 287 tisoč evri, od tega 85 % sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj, 15 % pa je lastnih sredstev.