Izšel prenovljen Nace (ki ima dolge tace)

datum: 10.12.2018
kategorija: Novice

Lavričeva knjižnica Ajdovščina je v decembru 2018 izdala ponatis knjige Nace ima dolge tace. Namenjena je predšolskim in šolskim otrokom, njihovim staršem, vzgojiteljem in učiteljem ter izobraževalnim in vzgojnim ustanovam, splošnim in šolskim knjižnicam in tudi preučevalcem ljudskega izročila ter strokovni kulturološki in etnološki javnosti. Predstavitev novega Naceta bo v torek, 11. decembra, ob 18.30, v Lavričevi knjižnici v Ajdovščini.

Knjiga je zapis ljudskih pesmic, ugank, izštevank, nagajivk, ki so bile zbrane od začetke 90-ih let na območju Gore ter v gornji Vipavski dolini. Zasluge za to ima nekdanji učitelj materinščine na OŠ Col Franc Černigoj, pesnik, pisatelj in zapisovalec ljudskega izročila, urednik več knjig in zbornikov, prejemnik najvišje državne nagrade na področju šolstva (1995), ki je začel zbirati ljudsko blago. Danes bi temu rekli projekt – v tistem času pa se je reklo, da so k temu pristopili številni Černigojevi stanovski kolegi in učitelji. Mrežo so zaokrožili učenci, njihovi starši in stari starši, s katerih pomočjo so bili pripravljeni zapisi tega, kar se je sicer prenašalo iz roda v rod, iz ust do ust. Zbrano gradivo je bilo objavljeno v prvem natisu knjige leta 1996, ki jo je uredil Franc Černigoj, ilustrirala pa Silva Karim. Je potrebno posebej izpostaviti, da obadva izvirata iz območja, kjer so ti ljudski zakladi nastali? Knjiga je izšla v nakladi tisoč izvodov, izdal jo je Zavod za šolstvo RS.

Dobrih 20 let kasneje je prva izdaja Naceta pošla, preostali izvodi v splošnih in šolskih knjižnicah pa so v slabem stanju. Ponavljale so se pobude, da bi knjigo izdali v ponatisu, saj so jo brali otroci po vsej Sloveniji. Zakaj se je za novo izdajo odločila Lavričeva knjižnica?

Najprej zaradi zgoraj naštetih dejstev. Pomemben razlog je tudi, da knjižnica skozi svojo dejavnost »pokriva« območje nastanka Naceta, ki je posebnost tudi na nacionalni ravni. Poslanstvo knjižnice še zdaleč ni le izposoja knjig, pač pa tudi skrb za spodbujanje bralne kulture in predvsem ohranjanje skupnega spomina in povezovanja današnje generacije s prejšnjimi – nenazadnje, otroci, ki so pomagali zbirati in zapisovati pripoved svojih starih staršev. Škoda bi bilo, da se zaradi drugih časov, medijev in načina komunikacije izgubijo takšni ljudski drobci, ki bogatijo življenje novih generacij. Pomembno je tudi dejstvo, da je Občina Ajdovščina naklonjena ohranjanju skupnega spomina, ki je tudi podlaga za na ljudskemu izročilu temelječi razvoj Gore. Vzpodbuda, da ponatis izide v letu 2018, je tudi, da je Franc Černigoj, ki je sicer upokojen, toda še vedno aktiven kot urednik, pesnik in pisatelj, ravno napolnil 70 let.

Toda nova izdaja ni samo ponatis izdaje izpred 22 let – dopolnjen in »prečiščen« Nace je to!

Generacije, ki so zrasle v tem obdobju, namreč drugače vidijo, slišijo in berejo knjige. Povsem novi sta dve poglavji, nekatera iz prejšnje izdaje so bogato dopolnjena, nekatera združena (prstne igrice in igrice z roko) ali premetana (izštevanke), nekaj enot pa je tudi izpuščenih. Franc Černigoj je po vsebinski plati znova opravil zares natančno in temeljito delo.

Kdor bo knjigo vzel v roke, bo najprej opazil ilustracije Silve Karim. Ilustrirala je že prvega »Naceta …«, za novo izdajo pa je vse ilustracije narisala na novo … Ilustracij in vinjet je veliko več, knjiga je tiskana v barvah, je svetla, dobesedno žari in vabi po listanju. In branju seveda.

Ponatis Naceta po mnenju dr. Janeza Bogataja in Dušice Kunaver v spremnih tekstih sega na nacionalno raven, saj zapolnjuje prostor, ki je v zadnjih letih tematiki te vrste bolj skopo odmerjen.

Novo izdajo knjige bomo predstavili v torek, 11. decembra ob 18.30 v osrednji knjižnici v Ajdovščini, kamor vas vabimo.

Lepo bo, saj bodo z igricami nastopili obogatili in vsebinsko napolnili učenci OŠ Otlica pod vodstvom Ivice Vidmar – tako kot pred 22 leti.