Krožna cesta čez Križno Goro

datum: 27.11.2018
kategorija: Novice

Občina Ajdovščina je skupaj z Občino Idrija uredila okoli 900 m ceste od Cenca do Križne Gore. Po razširjeni cesti zdaj lahko vozijo gozdarski kamioni, pomemben namen pa je tudi požarna varnost.

Prenovljena cesta, ki od Cenca (križišče za Javornik) zavije proti Križni Gori, je zdaj primerna za vožnjo gozdarskih tovornjakov. Pa tudi gasilske in druge intervencije na tem območju bodo bistveno bolj enostavne, saj prenovljena cesta, skupaj s cesto od Križne Gore skozi Žagolič do Cola, tvori krožno pot. Za širjenje cestišča je bilo potrebno precej poseči v skalnato brežino, cestna površina je nasuta in utrjena, urejeno je odvodnjavanje. Obnovljenih je približno 900 metrov poti od Cenca mimo Smrčka do Jerinovcev. Dela je opravilo podjetje Transgradnja Kobal iz Višenj. Projekt sta skupaj financirali Občina Ajdovščina (23.000 evrov), ki je lastnica večjega dela poti in Občina Idrija (8.000 evrov), za 300 metrov poti.

Podobna dela se bodo v kratkem izvajala pod Čavnom, na gozdni poti proti Mali gori. Približno kilometer strme poti od lovske koče do planinskega zavetišča na Mali gori bo razširjen  in utrjen, primeren za vožnjo s terenskimi vozili. Namen tega urejanja pa je predvsem oskrbovanje koče. Dela bodo opravljena v kratkem, zagotovo pred tradicionalnim velikonočnim pohodom.