Rekreacijski park v Črničah

datum: 16.11.2018
kategorija: Novice

Dokončan je še en projekt iz Moje pobude, ureditev površin za rekreacijski park v Črničah.

Moja pobuda je drugačen naziv za participativni proračun, ki ga je kot prva uvedla Občina Ajdovščina in ki ga kot primer dobre prakse v predvolilnem času izpostavljajo po številnih drugih občinah. Še ena  potrditev več, da zadeva tudi v praksi zares deluje, je rekreacijski park v Črničah. Pobudnik je bil Marko Česnik, domačin iz Črnič, naložba, ki jo je peljala občina, je zajemala izvedbo kamnite zložbe za ureditev brežine ob otroškem igrišču, prestavitev in ureditev platoja za otroška igrala, ureditev večnamenskega betonskega platoja  ter ureditev dostopa do športnega igrišča in k otroškim igralom s ceste proti pokopališču.

Vrednost del je bila v okviru normativov Moje pobude, torej pod 15 tisoč evrov, izvajalec gradbenih del pa je bil Marko Vrčon s.p.