Principij se vrača na trg

datum: 25.10.2018
kategorija: Novice

Območna enota Zavoda za varstvo kulturne dediščine Nova Gorica je Občini Ajdovščina 24. oktobra poslala novo dopolnitev kulturnovarstvenih pogojev za ureditev Lavričevega trga. Pogoji se nanašajo na način prezentacije najpomembnejših ostalin 'in situ', se pravi na licu mesta. Zavod je idejno rešitev, ki so jo izdelali v arhitekturnem biroju Ravnikar Potokar, pogojno potrdil, pri čemer opozarja na možne težave zaradi visoke podtalnice.

Tretja dopolnitev kulturnovarstvenih pogojev, ki jo je na osnovi dolgotrajnih arheoloških raziskav in novih dognanj Zavod za varstvo kulturne dediščine izdal julija letos, med drugim nalaga investitorju prezentacijo ostankov najpomembnejše stavbe na Lavričevem trgu, to je objekta principija - vojaškega poveljništva in upravnega centra tabora. Z idejno rešitvijo, ki so jo med tem časom izdelali v arhitekturnem biroju, zavod načeloma soglaša, vendar opozarja pred visoko podtalnico na trgu, ki bi lahko zalila prezentirane ostaline.

lt18aProjektanti morajo zato do sredine novembra izdelati načrte za zavarovanje ostalin pred podtalnico in meteorno vodo nasploh. Ostali projekti, vezani na infrastrukturo Lavričevega trga, pa so že usklajeni z novo nastalo situacijo. Največji problem je bil spraviti velike kanalizacijske cevi mimo arheoloških ostalin – tudi tiste, ki kasneje ne bodo vidne, morajo pod površjem ostati nepoškodovane. Prekrije se jih z debelejšim filcem in plastjo grušča.

Po praznikih se bodo dela nadaljevala, saj je potrebno položiti na trgu še vso ostalo infrastrukturo (vodovod, elektriko, plin, optiko).