Tržnica poklicev v Ajdovščini

datum: 23.10.2018
kategorija: Novice

V veliki dvorani Zavoda za šport Ajdovščina danes poteka zaposlitveni bazar. Mladim se predstavljajo tako šole, ki ponujajo izobraževanja za različne poklice, kot tudi delodajalci, ki predstavljajo svoje dejavnosti in zaposlitvene možnosti.

Osnovnošolcem se predstavlja kar osem srednjih šol iz Ajdovščine, Vipave, Nove Gorice, Postojne, Sežane in tudi Ljubljane, ki izobražujejo za zelo različne poklice. Seznanijo se lahko z izobraževalnimi programi za vzgojiteljice, različne obdelovalce kovin, strojev in lesa, naravovarstvenike, gradbenike, kamnoseke, ekonomiste, računalničarje, aranžerje, različne zdravstvene delavce, kuharje in druge živilske delavce … Šole pa se predstavljajo tudi z gimnazijskimi programi, ponujajo jih tako v Ajdovščini, kot v Novi Gorici, Postojni in Sežani. Po predstavitvi šolskih programov pa se bodo osnovnošolcem predstavila tudi domača podjetja – Incom, Tekstina, Gostol Gopan, Mahle Letrika in Enoop. Ob predstavitvah zaposlitvenih možnosti si bodo šolarji lahko ogledali tudi njihove izdelke.

Organizator zaposlitvenega bazarja je Mladinski kulturni center Hiša mladih Ajdovščina.